image

PeyamaKurd - Bir çok dilde etnik müzik çalışmaları yürüten Ahura Mazda Ritim Topluluğu’nun hatırı sayılır bir dinleyicisi var. Grup üyelerinden Samî Huseynî çalışmaları hakkında PeyamaKurd’un sorularını yanıtladı. Huseynî, “İzmir’de def ve def öğrenimi konusunda dersler veriyorum. Def öğrenimi için çok çalışmak ve pratik yapmak gerekir” diyor.   

Ne zaman ve nasıl erbane çalışmalarına başladınız? 

Öncelikle grubun ritim ve müzik topluluğu Ahura Mazda’dan bahsedeyim. 11 yaşında def enstrümanını öğrendim ve şimdiye kadar def ve müzik hakkındaki çalışmalarımı sürdürüyorum.

Neden Ahura Mazda?

Ahura  adı çok eskilere dayanıyor, tarihi ve çok anlamlı  birisim. (Ahura iyiliğin, temizliğin ve dürüstlüğün sembolüdür. Ehirmen ise kötülük ve karanlığın adıdır.) O Mezopotamya’da yaşamış ve çok kadim bir tarihi var ve Zerdüştî inancına aittir.

Kaç yıldır Türkiye’desiniz ve çalışıyorsunuz?

Ben 2012 yılında Türkiye’nin İzmir şehrine geldim. Müzik çalışmalarım da İzmir’de 2013 yılında İzmir’de başladı.

Erbanenin Kürt müziği tarihi açısından önemi nedir?

Def (erbane), tarihi ve kökü çok eskilere dayanan bir enstrümandır. Tarihi takriben 7000-8000 kadar yıl öncesine dayanıyor. Bir çok millet farklı şekilde kullanmıştır fakat Mezopotamya’da en iyi defçiler ve def öğreticileri Kürtlerden çıkmıştır. Doğuda eskiden günümüze kadar bir gelişim süreci ve ilerleme söz konusu olmuştur.

Gençlerin öğrenimi konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sizle çalışmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?

İzmir’de def ve öğrenimi konusunda öğrenciler yetiştiriyorum. Öğrenmek için çok çalışmak gerek. Tavsiyeye gelince ilerlemek için üç şey öneriyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.

Kürtçe ve Türkçe dışında diğer dillerde çalışmanız var mı? 

Evet, Ahura Grubu her zaman farklı dillerde çalışmalar yapmak istemiştir. Örneğin Kürtçe, Arapça, Farsça,Türkçe, Gürcüce, Yunanca, Ermenice. Ahura Ritim topluluğu bir çokdilde etnik müzik çalışmaları yürütüyor.  

AHURA RİTİM TOPLULUĞU HAKKINDA

İranlı def sanatçısı Sami Huseyni önncülüğünde kurulan AhuraRitim Topluluğu 2013 yılında kuruldu.

Şimdiye dek Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde konserler yapan ekip, hem sahnelerde, hem sokaklarda yaptığı performanslarla binlerce kişilik bir takipçi kitlesine ulaştı.

Ahura Ritim Topluluğu, adından da anlaşılacağı üzere, müziğindeki en karakteristik yanı olan; üst düzeydeki progresif ritim düzenlemelerine, Anadolu ve Ortadoğu'nun melodileri ve biraz da Batı armonisi katarak müzikal yolculuğuna devam ediyor.

Türkçe, Farsça, Arapça, Ermenice, Azerice, Kürtçe gibi dillerde şarkı söyleyen Ahura, coğrafyanın işitsel renkliliğini kendi üslubuyla dinleyicilere aktarıyor.

Çeşitli etnik ritim çalgılarının bir araya getirilmesiyle oluşan orkestra, aynı zamanda melodik çalgıları da içermekte. Konserlerde, def (erbane), bendir, tömbek, cajon ve ritim efektçalgılarının yanı sıra ud, cümbüş, klasik kemençe gibi coğrafyamızın çeşitli kültürlerinden melodik çalgılar ve bas gitar, akustik gitar gibi batı müziği çalgıları da kullanılıyor.