image
Aziz Yağan Yazarlar
image

Kürdistan Bölgesel Yönetimi bu soruyu kuzeylilere sormamış olsa bile dünyanın her yerinde kuzeyliler soruyu kendileri sorup kendileri yanıtlıyor. 

Dahası, KBY’ye PKK gibi bir sorununu nasıl çözeceğini öneren kuzeydekiler kendi PKK sorunlarını nasıl çözeceklerine dair fikir ve plan beyan etmiyor.

KBY’nin PKK’yi en az bizim kadar iyi tanıdığına şüphe olamaz. Kuzeylilerin PKK problemi güneydekinden daha ağırdır. KBY, PKK’ye karşı, hükümet olmanın verdiği her türlü olanağa, avantaja sahiptir ve daha fazlası gerekirse uluslararası işbirliğini de kolayca sağlayabilir. Neyi ne kadar kullanacakları ve zamanlaması kendi inisiyatiflerindedir. 

KBY, PKK’yi uluslararası koalisyon güçlerine ve halka şikayet edeceğine; PKK’yi koruyup kollayanlara, cesaretlendirenlere sitem edeceğine; gözaltına aldıklarını mahkemeye çıkarmadan serbest bırakacağına sorumluluğun kendisinde olduğunu kabullenmeli ve bu kabullerin gereğini yapmalıdır. 

İlki tüm kuzeylilere, son ikisi kuzeydekilere yani kuzeyde yaşayanlara olmak üzere, üç hatırlatma yapmak yerinde olabilir.

İlki,

Kuzeyliler KBY’ye hükümet olmanın, hükmetmenin gereklerinin yapılmasını önerebilir. PKK’nin güneyde yarattığı sorunları önlemek, failleri mutlaka yargı karşısına çıkarmak ve adil yargılamak KBY’nin zorunluluğudur. Kuzeylilerin bu konuda KBY’ye dış baskı oluşturması etkili ve motive edici olabilir.

İkincisi, 

Kuzeydekiler KBY İle bu kadar yoğun ilgilenmeye ve sürekli onların yerine düşünmeye bir son verebilir. Kuzeydekiler KBY’den daha ağır, çeşit çeşit, derin sorunlarının olduğunu kabullenip, bu sorunları sahiplenmelidir. 

Üçüncüsü, ,

Kuzeydeki kimi yapılar PKK’ye, Öcalan’a ve Öcalan’ı iradesi kabul eden siyasi yapılarla işbirliği, sessizlik, ittifak, destek arayışına son verdiğini ilan edebilir. Bunun nedenleri de kamuoyuna alenen açıklanabilir. Seçim öncesi kurulacak ilişkiye izin vermeyeceklerini özellikle ilan etmeleri iyi bir başlangıç olabilir. 

KBY de PKK gibi Türkiye’de alınan oylardan etkilenmektedir. PKK alınan oyları her dediğine ve yaptığına onay, yapacaklarına dayanak, hazır destek olarak algıladığını yansıtmaktadır. 

Kimi kuzeydekiler kayıpları için haklı olarak hala öfkeli bir yastadır; verilen oylar da taziye oylarıdır. Yas uzadıkça bölgenin sorunları derinleşmektedir. Statüko, demokrasi güçleri yasın tamamlanmasına izin vermemekte, böylece gittikçe kötüleşen kentler, kent yaşantısı, toplumsal sorunlar, hizmetsizlik, hizmet anlayışının ve hizmetin değerlendirmesinin yapılaması öncelik haline gelememektedir. Yası bitirecek bir çaba, bir çıkış gerekmektedir. Ayakları yere basan, modern ve sorun çözücü bir etkene   kuzeydekiler uzun ya da kısa vadede mutlaka ilgi gösterecektir.

KBY kendi sorununu kendi çözsün, kuzeydekiler de kendi sorunlarını ilk kez kendisi çözmeyi, gününü ve hayatını eline almayı denesin. 

 


 

Prof. Dr. Aziz Yağan

22.12.2020

 


Yazarın önceki yazıları  : Düşmanları Sevindirmeyenler

 


(℗) PeyamaKurd

Bu makale yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. PeyamaKurd'un yayın politikası ve editoryal paradigması ile her zaman uyumlu olmak zorunluluğu yoktur.