image

PeyamaKurd - Mısır’da yürütülen kazı çalışmalarında Yeni Krallık döneminin başlarına, MÖ 1500-1450 yıllarına tarihlenen bir villa ortaya çıkarıldı.

Güney Mısır’daki Tell Edfu yerleşimindeki buluntularda, aile atalarına adanmış ender rastlanan ve iyi korunmuş bir iç tapınak örneğini içeren büyük bir salon da yer alıyor.

Kahire’nin 644 km güneyindeki Nil Vadisi’nde yer alan Tell Edfu antik kenti yaklaşık 3.000 yıl boyunca iskan halinde olan bir eyalet başkentiydi. 

Arkeolojik saha çalışmaları, Mısır’ın Eski Krallık Dönemi’nden (yaklaşık MÖ 2400) başlayıp Ptolemaios dönemine (MÖ 332-30) kadarki zamanlara ait yerleşim kalıntılarını ve anıtları ortaya çıkardı. Proje, şu anda 1919 yılında antik Yakın Doğu uygarlıkları çalışmalarını yürütmek üzere kurulan bir merkez olan Doğu Enstitüsü’ne ait bir çalışmanın  parçası.

Aralık 2018’de tamamlanan son kazılarda Mısır’ın 18.Hanedanı’nın başlangıcına tarihlenen yaklaşık 440 metrekare büyüklüğündeki villa yapısına odaklanıldı. Yapı, sütunlu birkaç oda ile sakinlerin aile atalarının kültüne adanmış bir iç tapınak içeren, en büyüğü yaklaşık 7 metre ila 10 metre arasında ölçülen 6 sütunlu bir salona sahip.

Tapınak ana odanın bir köşesinde yer alıyor ve izler, onun ahşap bir yapı ile çevrili olduğunu gösteriyor. İçerisinde küçük bir ocak ve sunum masası ile kerpiçten iki küçük kaide, birkaç bütün veya parçalanmış stel, nadir bulunan kadın bir ata büstü örneği ve oturan bir katibin heykelciği bulunuyor.

Araştırmacılar bu villanın üzerindeki yerleşim seviyelerini kazarken, aynı zamanda Edfu’daki Horus tapınağının yüksek bir rahibinden söz eden, bu zaman dilimine tarihlenen ama yüzyıllar sonra yeniden kullanılmış olan büyük bir kumtaşı sütunu da bulmuşlardı.

“Yeni bulgular, 18. Hanedan’ın başlangıcı boyunca ve Yukarı Mısır’daki Teb krallarından Ahmose, I. Amenhotep  ve I. Tutmose tarafından gerçekleştirilen siyasi birleşme döneminde, Edfu antik kentinin bu özel bölümünde yüksek konumlu bir seçkin grubun varlığını pekiştiriyor.” diyor Moeller.