image

PeyamaKurd - CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin TBMM’de yaptığı “ortak ana ilkeler” görüşmesinin dördüncü toplantısında önemli bir konuya değinildi.

İlkelerin ilk kez yazılı hale getirildiği toplantıda muhalefet temsilcileri, “parti kapatmanın zorlaştırılması” konu başlığında görüş birliğine vardı. Buna göre, parti kapatma süreçlerinde “Venedik komisyonu kriterleri” esas alınacak.

Toplantıda, “yeni sistemde siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması” yönünde uzlaşılırken yeni sistem taslağında, “siyasi parti kapatma konusunda Avrupa Konseyi’nin danışma organlarından biri olan Venedik Komisyonu’nun belirlediği yol gösterici kriterler” işaret edilecek.

6 partinin üzerinde uzlaştığı taslakta esas alınacak kriterler şu şekilde:

- Parti kapatma, ancak demokratik bir toplumda gerekliyse ve söz konusu partinin demokrasi ve temel özgürlükleri tehdit ettiğine dair somut kanıtlar mevcutsa öngörülmeli.

- Partinin demokratik ve özgür politik düzen için gerçek anlamda bir tehdit oluşturup oluşturmadığını ortaya koymalı.

- Yetki, Anayasa Mahkemesi ya da dengi bir hukuksal organa ait olmalı.

Cumhurbaşkanının veto yetkisi kaldırılacak!

Yerel kaynaklarda yer alan haberde, muhalefetin yeni sistemde “cumhurbaşkanının veto yetkisinin kaldırılması, geri gönderme hakkının ise korunması” yönündeki uzlaşıyı yazılı hale getirdiği belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı, TBMM’de kabul edilen bir yasayı veto edemeyecek fakat geri gönderebilecek. Olası geri gönderme durumunda ise TBMM’nin yasayı yeniden görüşüp bir kez daha Cumhurbaşkanına göndermesi kolaylaştırılacak.

Torba yasa uygulaması da kaldırılacak!

Yasama ile ilgili varılan kararlardan biri de iktidarının sıkça kullandığı “torba yasa uygulaması” oldu.

Muhalefetin, “TBMM’de farklı yasalardaki çok sayıda maddeyi değiştirmek amacıyla kullanılan ‘torba yasa’ uygulamasına son verilmesi”ni öngören kararında görüş birliğine varıldı.