image

PeyamaKurd - Irak Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, Kerkük'te devlet daireleri arasında yapılan resmi yazışmalar belirlenen taslağa göre Arapça, Kürtçe ve Türkmence yazılacak.

Kerkük Valiliği, Irak Bakanlar Kurulu'nun kentteki işleyişine ilişkin aldığı kararları paylaştı. Paylaşımda kararların Kerkük'te Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda uygulanacağı belirtildi. Buna göre Bakanlar Kurulu'nun Kerkük'e ilişkin aldığı kararlara ilişkin şu bilgilere yer verildi: 

Kerkük'te kent içi ve dışındaki trafik işaretlerinde Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice dillerinin kullanılması ile Kerkük'te devlet dairelerinin içi ve dışındaki tüm işaretlerde kanuna göre bu karara uyulması gerekiyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm Kürtçe, Türkmence ve Süryanice okulların sayımını yaparak bunları Kürtçe, Türkmence ve Süryanice dillerini öğretenlere tahsis eder. Okulların müfredatı da Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişki yoluyla oluşturulacak özel bir komite aracılığıyla hazırlanması gerekiyor.

Kürdistan Bölgesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki resmi defterlerin hem Kürtçe hem de Arapça yazılması gerekmektedir.

Devlet daireleri arasında yapılan resmi yazışmalar belirlenen taslağa göre Arapça, Kürtçe ve Türkmence yazılacak.

Yargı Konseyi, Savunma ve Dışişleri dışındaki tüm ofislerde Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice tabelaların aynı şekilde yazılması için tüm ofislerin ortak bir yöntem oluşturması Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğundadır.